Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

O PROJEKTU

Naziv projekta:

ZAjedno! UP.01.2.0.04.0039


Kratak opis projekta:

U Republici Hrvatskoj NEET (engl. Not in Employment, Education or Training). osobama smatramo osobe u dobnoj skupini od 15 do 29 godina koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti usavršavaju. Mladi koji pripadaju ovoj skupini su teško zapošljivi te su zbog toga izloženi riziku od siromaštva i neizvjesne budućnosti. Sukladno „Analizi stanja i preporuka za razvoj aktivnosti za osobe u NEET statusu“, Međimurska i Varaždinska županija pripadaju skupini županija s postotkom neaktivnih mladih od 75,7 % odnosno 76,2%.

Projekt je usmjeren ka socijalnim, ekonomskim, kulturnim i obrazovnim potrebama pripadnika NEET skupine te se vodi načelom integracije rodne perspektive. Kroz individualni pristup svakom korisniku dijagnosticirat će se i identificirati problemi koji dovode do isključivanja sa tržišta rada ili nemogućnosti uključivanja na tržište rada te će se kroz savjetodavno terapijski pristup osoba osposobljavati i osnaživati da uočene probleme prevlada kako bi bila spremnija za danje konkuriranje na tržištu rada.

Projekt provodi Udruga specijalne jedinice policije „RODA“ Varaždin s partnerima. Članovi Udruge Prijavitelja su hrvatski branitelji koji su i sami morali proći period resocijalizacije i ponovnog osposobljavanja za tržište rada, tijekom tranzicijskog perioda prelaska u civilni život nakon Domovinskog rata. Stekavši iskustvo prilagođavanja vlastitih kompetencija zahtjevima tržištu rada i psihosocijalnog razvijanja uslijed novih životnih i radnih uvjeta, svoja znanja i vještine spremni su podijeliti s pojedincima koji tek trebaju proći taj proces. Ovaj odnos pridonijet će postizanju projektnog cilja, budući da je za usvajanje soft skills vještina važna osoba koja svojim osobnim iskustvom mogu prenijeti znanje na druge.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta ZAjedno! je omogućiti pristup neaktivnim mladim osobama tržištu rada te osnažiti mlade osobe za aktivno sudjelovanje na tržištu rada kroz provedbu aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih NEET osoba u Međimurskoj i Varaždinskoj županiji.


Specifični cilj:

Provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktvnih NEET osoba (15-29 godina) s područja Varaždinske i Međimurske županije.


Ciljana skupina:

Neaktivne NEET osobe u dobi od 15 do 29 godina s područja Varaždinske i Međimurske županije


VODITELJICA PROJEKTA:

Milena Maček

kontakt: usjp.roda.varazdin@gmail.com


UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA / KN

1.866.002,54

IZNOS EU POTPORE / KN

1.866.002,54

POČETAK PROVEDBE PROJEKTA

06.07.2021.

ZAVRŠETAK PROJEKTA

06.07.2023.

PARTNERI NA PROJEKTU