Ratni put - 1993. godina

10. MASLENICA
19.01.1993. - 24.01.1993.

Dana 19.01.1993. g . Jedinica po zapovijedi Sektora SJP upućuje se na odredište Lukovo Šugarje. Po dolasku u Lukovo Šugarje 20.01.1993. g. Jedinica kompletira opremu, vrši prebacivanje vozilima u Starigrad Paklenicu. Iz Starigrada Paklenice u popodnevnim satima krenuli smo kroz Paklenicu u pravcu Kneževića gdje smo došli 21.01.1993. godine, nakon napornog hodanja sa komplet opremom. Dolaskom u Kneževiće Jedinica dobiva borbeni zadatak odakle nastavlja u pravcu Velikog Libinja. Dana 22.01.1993. u jutarnjim satima Jedinica u sklopu skupnih snaga sa SJP Zadar i Šibenik kreče na izvršenje zadatka tj. zauzimanje Velike i Male Bobije i presijecanje komunikacije Obrovac-Mali Alan. Vijugava kolona specijalaca krečući se zacrtanim pravcem na prvi otpor nailazi kod Lipovog Vrha iznenadnim otvaranjem vatre iz PKT-a . Tešku prostrijelnu ranu zadobiva zapovjednik SJP PU Vraždinske Goran Mihalić, zahvaljujuči prisebnosti,spretnosti i snalažljivosti pripadnika naše jedinice gosp. Ive Loborca prilikom pružanja prve pomoči ranjenom zapovijedniku izbjegnuto je najteže. Nakon ranjavanja gospodina Mihalić Gorana Zapovjedništvo nad jedinicom preuzima gospodin Dražen Vitez. Samo ranjavanje nije odigralo nikakvu ulogu kod specijalaca nego baš suprotno, podiglo je moral Jedinice još više. Uslijed napada MB granatama koje su pale između skupnih snaga došlo je do teškog ranjavanja dvojice specijalaca iz SJP Varaždinske. Zapovjedništvo skupnih snaga Zadra, Šibenika i Varaždina unatoč vrlo složene situacije u kojoj se je našlo, izvršilo je svoje zadače uz minimalne gubitke. Zbog teških ozlijeda zadobivenih tijekom granatiranja, u bolnici umire Emil Baneković.

11. KRUG CAVTAT
30.01.1993. - 21.03.1993.

Po zapovijedi Sektora SP odlazimo na Južno bojište tj. u Cavtat koji je oslobođen. Na spomenutoj zadaći proveli smo punih 50 dana i to na graničnoj crti prema Hercegovini i Crnoj Gori. Četnici protjerani iz dubrovačkog zaleđa još se nisu pomirili činjenicom da je to prostor i teritorij RH, pa svakodnevno vrlo ozbiljno provociraju topovskim i minobacačkim napadima.

12. POSKOK 2
01.04.1993. - 12.04.1993.
13. POSKOK 1
03.05.1993. - 10.06.1993.
14. POSKOK 2
26.06.1993. - 11.07.1993.
15. POSKOK 1
20.07.1993. - 12.08.1993.
16. GOSPIĆ - ĐEP
30.08.1993. - 13.09.1993.
17. GOSPIĆ - NOVI POLOŽAJI
23.09.1993. - 10.10.1993.
18. POSKOK 2
11.11.1993. - 22.11.1993.
19. POSKOK 2
12.12.1993. - 28.12.1993.

U vremenskom razdoblju od 01.04. do 28. 12. 1993. godine Jedinica obnaša zadaće u akciji "Poskok 2" na području Velebita i to na različitim pozicijama od Malog Alana do Gospića. Od svih smjena u tom vremenu posebno bi istaknuli onu od 20.07.1993. g. kada smo preuzeli položaje od SJP Kutine u akciji "Poskok 1" gdje Jedinica preuzima sa 52 djelatna i 43 pričuvna specijalca osam položaja na "Poskoku 4" te osam položaja na "Miru 11". No po zauzimanju BPP dana 21.07.1993. g. po usmenoj zapovijedi koordinatora akcije gosp. Željka Sačić, 15 djelatnika aktivnog sastava u 18,00 sati dobiva zadaću da izvrši izviđanje i zauzimanje Bukove Glave kao jednog od strateških ciljeva za učvršćivanje crte obrane.

Naši izviđači uspješno su izvršili zadaću pa smo dana 22.07.1993. g. po zapovijedi koordinatora u dubinu neprijateljskih položaja na pravcu Jelovac- Bukova glava- Dujmovača- Visočica postavili nova 22 punkta te ukupno sa 12 prijašnjih držali smo 34 BPP sa ukupno 95 djelatnika. Dana 09.09.1993. g. u 04,00 sata izvršen je pokret Jedinice u pravcu Bukove glave odakle smo u 06,00 sati krenuli po pravcu prema TT 565,7 gdje se uspostavlja BPP sa 15 djelatnika sa zadaćom da u slučaju prodora četnika iz pravca Pjevača u pravcu Kolarišta sa protuoklopnim sredstvima izvrše blokadu. Od TT 565,7 u pravcu podnožja Međečka izviđačko operativna grupa jačine 20 djelatnika pretražuje područje oko Zmijanjca te skida nekoliko protupješačkih mina.

U podnožju Međečka sastali smo se sa ATJ Lučko te vlastitim snagama od 45 djelatnika koji su se kretali bočno od glavnine snage. Zajedno smo krenuli u pravcu TT 616 gdje smo se razdvojili i krenuli na završetak zadaće. Predvođeni izviđačko operativnom grupom krenuli smo prema Vozniku kojeg smo zauzeli kao i Javor bez otpora te uspostavili kontakt sa HV u selu Rajičevci. U Rajičevcima nakon kraćeg odmora i razmjene mišljenja sa HV-om započeli smo sa uspostavom BPP od sela Pjevač do Barica.

Tijekom akcije Jedinica je pronašla veće količine streljiva, oruđa i oružja kao i ine opreme. Tijekom akcije Medački Đep pogiba pričuvni djelatnik Darko Turkalj. Do kraja godine Jedinica još u nekoliko smjena boravi na prostorima Medačkog đepa do potpunog izvlačenje iz zone.

PrethodnoDalje