Ratni put - 1994. godina

20. POSKOK 2
27.01.1994. - 08.02.1994.
21. POSKOK 2
05.03.1994. - 15.03.1994.
22. POSKOK 2
18.04.1994. - 03.05.1994.
23. PAKRAC - KOCKA
13.05.1994. - 19.05.1994.
24. POSKOK 2
01.06.1994. - 17.06.1994.
25. POSKOK 2
15.07.1994. - 02.08.1994.
26. TUKA
25.08.1994. - 29.08.1994.
27. TUKA
31.08.1994. - 05.09.1994.
28. PASTIR 900
07.09.1994. - 12.09.1994.
29. POSKOK 2
02.09.1994. - 20.09.1994.
30. POSKOK 2
30.09.1994. - 13.10.1994.
31. POSKOK 2
13.10.1994. - 27.10.1994.
32. POSKOK 2
15.11.1994. - 01.12.1994.
33. KRUG - POŽEGA
06.12.1994. - 18.12.1994.

U 1994. godini Jedinica više od 130 dana u razdoblju od 26.01.do 27.10.1994. g. provodi u akciji "Poskok 2 ". Aktivnosti sa naše stane svedene su na uređenje BPP-a, izviđačke aktivnosti u prostoru kojeg smo kontrolirali, uređenje prostora boravka, logističkoj potpori i slično. Osim zadaća na Velebitu Jedinica se sa danom 10.05.1994. g. uključuje na području Zapadne Slavonije u akciju "Kocka". Akcija otkrivanja DTG-a trajala je do 20.05.1994. g. svakodnevnim pretresima terena, zasjedama no ista nije dala pozitivne rezultate koje smo svi očekivali.

Zbivanje oko Bihaća i Velike Kladuše pokrenula su veliki izbjeglički val prema RH koji je zaustavljen kod Karlovca. Tako se 25.08.1993. g. Jedinica uključuje u skupne snage za zaprečavanje prolaska izbjeglica u sam grad. U nekoliko dana Jedinica je krajnije profesionalno odradila zadaće te nije dozvoljavala nikakve prolaze na bilo koji način.

Boravak na području PU karlovačke završava 07.09.1994. g. kada se Jedinica aktivno uključuje sa svim skupnim snagama u pripremu i osiguranje dolaska Svetog oca. Samo osiguranje, jedno od najvećih gdje smo bili uključeni proteklo je bez ijednog incidenta. Sve je besprijekorno funkcioniralo pa Jedinica kao i svi učesnici dobiva pismene i usmene pohvale za profesionalno odrađivanje zadaće.

PrethodnoDalje