Ratni put - 1995. godina

34. POSKOK
09.01.1995. - 23.01.1995.
35. POSKOK 2
15.01.1995. - 29.01.1995.
36. POSKOK 2
22.01.1995. - 05.02.1995.
37. POSKOK 2
02.03.1995. - 14.03.1995.
38. POSKOK 2
03.04.1995. - 18.04.1995.
39. POSKOK 2
19.04.1995. - 28.04.1995.
40. BLJESAK
29.04.1995. - 05.05.1995.
41. POSKOK 2
11.05.1995. - 25.05.1995.
42. POSKOK 2
14.05.1995. - 29.05.1995.
43. BLJESAK 1
13.05.1995. - 21.05.1995
44. POSKOK 2
08.06.1995. - 22.06.1996.
45. BLJESAK 1
13.06.1995. - 20.06.1995.
46. POSKOK 2
22.06.1995. - 07.07.1995.
47. POSKOK 2
28.06.1995. - 30.06.1995.
48. POSKOK 2
04.07.1995. - 18.07.1995.
49. POSKOK 2
06.07.1995. - 21.07.1995.
50. POSKOK 2
08.07.1995. - 22.07.1995.
51. LJETO 95 - KRUG ZADAR
23.07.1995. - 02.08.1995.

U novu 1995. godinu ulazimo sa Velebita. Smjene su po 15 dana i to vrlo intenzivne. Uobičajeno držanje prve crte osmatranje i čekanje. Do 29.04.1995. godine Jedinica je odradila 90 dana Velebita. 29.04.1995. godine po zapovijedi Sektora SP krenuli smo na izvršenje akcije "Bljesak". U akciji je angažirano 130 djelatnika (A+P) .

Sa 01.05.1995. godine u 05,00 sati Jedinica je iz pravca Krički krenula po zadanom pravcu nakon naše vatrene pripreme. Jedinica se po zapovijedi kretala na drugom pomoćnom pravcu Gornje Kričke - Rajičići - Milisavci - Trnakovac. Već nakon pola sata ostvarili smo veći borbeni kontakt na koti 413, gdje je uništena neprijateljska živa sila. U tom okršaju jedan djelatnik zadobio je tešku povredu donjih ekstrmiteta, isti je zbrinut te prebačen natrag u Kričke.

Drugi žešći kontakt desio se u podnožju Ravneži ispod kote 397, gdje je također jedan djelatnik zadobio prostrjelnu ranu kroz vrat a isti je zbrinut i prebačen natrag u Kričke. Oko 16,00 sati izbili smo iznad sela Benkovac Okučanski., a oko 18,00 sati smo ušli u selo Trnakovac. 03.05.1995. godine zbog stezanja obruča Jedinica sa skupnim snagama koje su se probile na cestu upućuju se prema Roguljama zbog blokade Omanovca i hvatanja ratnog zločinca generala Čeleketića. U akciji "Bljesak" Jedinica nije imala gubitaka u ljudstvu a ranjena su dvojica djelatnika.

Od 22.06. - 22.07.1995. godine obnašali smo u smjenama zadaće u akciji "Poskok 2" na Velebitu a posebno bi se osvrnuli na zadaću od 22. 06. do 05.07.1995. kada smo držali poziciju na podsektoru Marasovac kada su četnici izveli pješački napad na BPP, a tom prilikom prostrijelne rane zadobila dva pripadnika SJP PU varaždinske, no bez obzira na rane djelatnici su napad odbili i još se dali u potjeru za četnicima. U toj potjeri djelatnik Ivan Bunić nagazio je na protupješačku minu koju su četnici postavili u bijegu.

Već 23.07.1995. godine Jedinica po zapovijedi Sektora SP prebacuje se sa 140 djelatnika na područje PU zadarsko - kninske kao stožerna pričuva akcije "Ljeto 95". Sa ostalim snagama smjestili smo se u kamp Šepurine.

Od aktivnosti valja istaknuti da smo svakodnevno vršili stožerno izviđanje komplet crte od pontonskog mosta do jezera Vrana kod Biograda na moru. Vrlo opširno i iscrpno smo upoznati sa neprijateljskim formacijama, njihovoj snazi, tehnici te mogućim pravcima njihovog izlaska na magistralu.

52. OLUJA
03.08.1995. - 08.08.1995.

U 04,30 sati po zapovijedi zapovjednika glavnog pravca na kojem smo i mi nastupali krenuli sa Malog Golića u pravcu Malog Alana. Naša prva zadaća bila je da što prije oslobodimo komunikaciju Mali Alan - Sveti Rok - Obrovac i na taj način omogućimo našoj logistici, topništvu, kirurškim ekipama prebacivanje naprijed prema Gračacu.

U 07,15 sati ostvarili smo prvi borbeni kontakt u podnožju Vršina. Polako smo napredovali uz pomoć našeg topništva. Na ovom mjestu ranjena su tri aktivna djelatnika Jedinice i to dva snajperista sa snajperom "Manda" i jedan strojničar na M-84. U 13,00 sati ovladali smo prijevojem Mali Alan što je i bila prva glavna zadaća na našem pravcu. Dana 05. 08. u 14,00 sati ušli smo u predgrađe Gračaca, točno u selo Lončari. U 09,00 sati krenuli smo u mjesto Bruvno. Iz Bruvna smo krenuli pomoćnim pravcem prema Gornjem Lapcu sa ATJ Lučko, SJP Rijeka i Gospić a pravcem je zapovijedao zapovjednik naše Jedinice gosp. Ivica Minđek. Jakim tempom skupne snage prolaze kroz selo Mazin tako već u 12,30 sati bez većih problema ulazimo u Gornji Lapac. U dogovoru sa načelnikom Sektora SP odmah smo produžili u pravcu Donjeg Lapca, no prethodno smo postavili blokadu na cesti prema Kulen Vakufu i Dobrom selu. Snage SP ušle su u Donji Lapac u 14,00 sati.

Moramo napomenuti da su na pravcu našeg napada odlučujuću ulogu imali izviđači naše jedinice predvođene njihovim Zapovjednikom Ivom Loborcem, a podrazumijeva se da su i ostali učesnici ove povijesne akcije dali svoj nemjerljiv doprinos.

53. OLUJA OBRUČ
18.08.1995. - 19.08.1995.
54. KRUG - CAVTAT
28.08.1995. - 20.09.1995.
55. OBRUČ - GRAČAC
01.10.1995. - 09.10.1995.

Čišćenje terena po završetku svih velikih ratnih operacija velike su i složene zadaće, pa je to i nas dočekalo i to najprije u Vojniću kada je Jedinica sa 100 djelatnika bila u stožernoj pričuvi za čišćenje Petrove Gore i 18. i 19.08.1995. godine. Dana 28.08.1995. godine upućeni smo sa 120 djelatnika u akciju "Krug" Cavtat . Radili smo na granici prema Crnoj Gori i Hercegovini na već ustaljenim sektorima. Čišćenje terena nastavljeno je i u 10. mjesecu 1995. godine kada smo angažirani u Gračacu sa 120 djelatnika (A+P). Zadaća u pretresu terena oko Knina tj. od Unske pruge do kanjona rijeke Zrmanje za što nam je bilo potrebno oko pet dana a drugih pet dana utrošili smo u pretresu terena s druge strane kanjona Zrmanje prema Obrovcu. U rečenoj zadaći nismo pronašli neprijavljeno preostalo srpsko stanovništvo, niti veće količine naoružanja i ine opreme.

PrethodnoDalje