Ponovno u Dubrovniku

Povratkom u sjedište jedinica je osvježena, pa je već 30. siječnja 1993. upućena na novi zadatak u sklopu akcije „KRUG“, gdje se zadržala sve do 20. ožujka 1993. godine. Boraveći 50-ak dana u Južnom sektoru, jedinica je izvršavala povjerene zadatke, koji su se uglavnom odnosili na uspostavu i čuvanje ustavnog poretka, provođenje policijskih poslova, te hvatanje krijumčara droge i sprečavanje drugih kriminalnih aktivnosti na tom području.

Od osnutka Specijalne jedinice policije PU Varaždinske, 18. ožujka 1991. do kraja ožujka 1993. godine, brojno stanje u jedinici više puta je mijenjano. U te tri godine kroz jedinicu je prošlo više od 180 djelatnika.

Nažalost, u tom razdoblju, redove Specijalne jedinice policije PU Varaždinske, prilikom obavljanja redovnih djelatnosti u ratnim operacijama ili u provođenju mirnodopskih zadataka, zauvijek je napustilo devet djelatnika, koji su svoje živote žrtvovali za slobodu domovine, a 35 djelatnika SJP je teže ili lakše ranjeno ili ozlijeđeno.

PrethodnoDalje