Povjesnica SJP PU Varaždinske "RODA"

DANKO BUNIĆ, GORAN MIHALIĆ, IVICA MINĐEK i mr. DRAŽEN VITEZ - ratni zapovjednici SJP PU Varaždinske “Roda”

Osnivanje i prvi zadaci jedinice

Aktualni tijek i prosudba u razvoju općeg stanja sigurnosti u Republici Hrvatskoj početkom 1991.godine uvjetovali su ustrojavanje posebnih, kasnije specijalnih, jedinica policije pri policijskim upravama. Shvativši ozbiljnost trenutka, a sukladno Uputi ministra unutarnjih poslova o organizaciji, opremanju i osposobljavanju posebnih jedinica policije rukovodstvo Policijske uprave Varaždinske odmah se prišlo ustrojavanju posebne (specijalne) jedinice policije.

Cijeneći da će najveći doprinos u izvršavanju zadataka dati samo iskusni i fizički dobro pripremljeni policajci, u jedinicu su pozvani policajci koji su do tada radili u odjeljenjima posebnih jedinica pri policijskim stanicama, kao i oni koji su obnašali dužnosti u Antiterorističkoj jedinici MUP-a RH i koji su već imali određena iskustva u intervencijama prilikom pobune dijela srpskoga stanovništva u Republici Hrvatskoj (Plitvice, Pakrac, Petrinja, Karlovac).

Specijalna jedinica policije Policijske uprave Varaždinske utemeljena je 18. ožujka1991. godine. Odmah je formiran zapovjednički kadar u jedinici, koji uz pomoć rukovodstva Policijske uprave, priprema i provodi ustroj, pronalazi smještaj jedinici, te nabavlja opremu za pripadnike jedinice. Cjelokupni sastav jedinice, koji je u početku imao snagu jednog ojačanog voda, smješten je u prostore Policijske stanice Čakovec. U tom trenutku u čakovečkoj su policijskoj postaji bili najbolji uvjeti smještaja i rada, pa je provođenje redovnih zadaća i obuke započelo 1. travnja 1991. godine.

Tada je počela obuka okupljenog sastava i već je na početku uočen visoki moral i volja za radom u takvoj jedinici. Ubrzanim tempom uspješno je usvajan i proveden nastavni plan i program rada, jer se jedinicu što prije željelo dovesti u punu borbenu spremnost. Pritom se nismo ustručavali raditi i po 15-tak sati dnevno.

Usporedno s provođenjem obuke, javljali su se i prvi poslovi (osiguranja nogometnih utakmica), a među pripravnicima za policajce odabrani su kandidati za popunu jedinice. S pripravnicima se također odmah provodila intenzivna specijalistička obuka, pa je početkom svibnja 1991. godine formiran i drugi vod, odnosno, jedinica je popunjena do broja koji je bio predviđen Uputom o osnivanju.

Dalje